ارتباط از سری دوره رفتارسازمانی(قسمت دوم)

ارتباطات از سری دوره رفتارسازمانی(قسمت دوم)

در این جلسه قسمت دوم ارتباطات از سری دوره رفتارسازمانی را بررسی خواهیم کرد.

در جلسه قبلی در مورد ایده سیستم مدیریت توسط سرکشی صحبت کردیم. به عنوان مثال زمانی که مدیرارشد درون یک سازمان می چرخد و با افراد زیر دست خود گرم می گیرد آن سازمان چقدر خوب کار می کند اما این روش چند مسئله مجزا را به وجود می آورد.

ارتباطات

نظریه عدم پاسخگویی به بازخورد:

این مسئله ای است که زمانی که به افراد بالادستی پیشنهاد می شود اتفاقی نمی افتد و بنابراین آن ها خیلی زود دلسرد می شوند.

در واقع این عدم واکنش کارکنان باعث دلسردی می شود.

تغییر انرژی اولیه:

انرژی اولیه می تواند از افراد بالادستی تغییر کند.

معمولا در ابتدای کار دوس دارند بدانند که در همه بخش ها چه اتفاقی می افتد و آن ها این مدیریت را توسط سرکشی انجام می دهند. حال اگر این کار به طور مداوم ادامه نیابد ممکن است افراد به این موضوع احترام نگذارند.

تحقق نیافتن قول های مدیرعامل:

ممکن است که مدیرعامل قول هایی بدهد که مدیران نتوانند آن ها را تحقق بخشند.

معمولا زمانی که مدیران عامل در حال سرکشی هستند دوست ندارند کارمندان از آن ها ناراحت شوند و همین امر باعث می شود برخی خواسته ها تحقق پیدا نکند.

ارتباطات

شایعه:

حتما تاکنون بارها این کلمه را شنیده اید. شایعه یک ارتباط غیررسمی است که درون یک سازمان اتفاق می افتد.

شایعه به طور معمول حقیقتی را که در مورد آن چه اتفاق می افتد به شما می گوید در مقابل ارتباط رسمی تر که درون سازمان اتفاق می افتد. شایعه به طور معمول سریع و آنی است. فهمیدن شایعه مهم است و باید از آن آگاه باشید زیرا شایعه می تواند آسیب جدی به افراد درون سازمان وارد کند.

عضویت در خبرنامه

از دیگران زودتر مطالب جدید را دریافت کنید
در خبرنامه‌ عضو شوید تا مطالب به‌روز مستقیم به شما ارسال شود

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .