ایجاد هنجار مثبت از دوره کارتیمی

ایجاد هنجار مثبت از دوره کارتیمی:

این ویدیو مربوط به ایجاد هنجار مثبت از دوره کارتیمی می باشد.

ایجاد هنجار مثبت

ایجاد هنجار مثبت:

پیشنهادات سازنده برای ایجاد هنجارهای مثبت در گروه ها و تیم های مختلف:

مفهوم جذب و پذیرش:

سعی کنید در یک شرایط برابر با افراد گروه صحبت کنید و ایده ها و نظریات مختلف افراد را متوجه شوید.

نظریات را از افراد جدا کنید:

گاهی برای ما سخت است که از یک ایده انتقاد کنیم.

چون ایده مربوط به یک شخص خاص است و ما فکر می کنیم که در حال انتقاد از آن شخص هستیم اما اگر طبق هنجارها، ایده های موجود مربوط به شخص خاصی نباشد، به شکل آسان تری می شود از ایده ها انتقاد کرد و ایده های برتر به بالا راه پیدا می کنند و همچنین شخص خاصی نیز دچار احساس بد نمی شود.

قصد مثبت افراد را بپذیرید:

با انجام این عمل شرایط امنیت روانی را به وجود می آوریم.

اگر به کسی با بدگمانی و سوظن نگاه کنیم به ارتباطمان صدمه وارد می کنیم.

 

ایجاد هنجار مثبت

یک روز را انتخاب کنید، زمانیکه می بینیم هنجارهایی که در حال اجرا هستند، بازده دارند و باعث امنیت روانی می شوند.

افراد را به نوبه خود تشویقشان کنید و بعد باید تاکید بیشتری به آن هنجارها کنید و به گونه ای، آن ها راهمگانی کنید.

عضویت در خبرنامه

از دیگران زودتر مطالب جدید را دریافت کنید
در خبرنامه‌ عضو شوید تا مطالب به‌روز مستقیم به شما ارسال شود

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .