خلاصه ماژول رهبری از سری دوره رفتارسازمانی

خلاصه ماژول رهبری:

در این ویدیو خلاصه ماژول رهبری از دوره رفتارسازمانی را بیان می کنیم.

ماژول رهبری

در ماژول رهبری چه چیزی را یاد گرفتیم؟

ما با تعریف رهبری و بیان تفاوت بین رهبری و مدیریت شروع کردیم.

رهبران موثر درباره آینده و برنامه هایی که در آینده دارند، فکر می کنند در حالیکه مدیران موثر بیشتر درباره اجرا در حال حاضر فکر می کنند.

سپس درباره راه های مختلف متقاعدکردن اطرافیان صحبت کردیم. هر چقدر در متقاعدسازی قوی تر عمل کنید، رهبر موثرتری خواهید شد و 6 پایه سیالیدینی برای متقاعدسازی ابزار زیادی در اختیار ما قرار می دهد.

همچنین به اینکه چطور می توانید مهارت های شخصی خودتان را بسازید توجه کردیم.

در ادامه در مورد سه بخش بسیار ویژه صحبت کردیم:

1- دانش شما

2- انرژی و اشتیاق شما

3- توانایی شما

همه شما می توانید واقعا خودتان را در قالب این چهار بعد قوی تر کنید:

1- ذهنی

2- فیزیکی

3- هیجانی

4- معنوی

با قوی تر کردن این چهار بعد، در مقابل هر مسئله ای به بهترین شکل عمل خواهید کرد.

با رهبری تلاش می کنید تا جعبه ابزار خود را توسعه دهید. تعدادی مهارت های مختلف وجود دارد که می تواند کمک کند تا رهبر بهتری شوید و اولین مرحله ساختن جعبه ابزارتان است. دومین مرحله ایجاد آگاهی از زمانی است که از هر ابزار استفاده می کنید.

توجه کنید شما بیشتر به سمت کدام قالب تمایل دارید؟

آیا شما یک رهبر ساختاری هستید؟

آیا شما یک رهبر منابع انسانی هستید؟

آیا شما یک رهبر سیاسی هستید؟

آیا شما یک رهبر نمادین هستید؟

رهبران موفق وقت خود را در نواحی می گذارند که اهمیت دارند اما فوریت ندارند.

عضویت در خبرنامه

از دیگران زودتر مطالب جدید را دریافت کنید
در خبرنامه‌ عضو شوید تا مطالب به‌روز مستقیم به شما ارسال شود

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .