درک شما از محیط چه تاثیری بر رفتار شما دارد؟

در این ویدیو با بحث ادارک و تاثیر آن بر زندگی و ارتباطات آشنا خواهیم شد. اگر شما هم علاقه دارید که بدانید درک کردن چگونه موجب تفاوت رفتار در انسان ها می شود، حتما این ویدیو را از دست ندهید.

این ویدیو به دوره رفتار سازمانی می باشد.

جهت مشاهده ویدیو اینجا کلیک نمایید.

درک