رابطه انسجام وبهره وری از دوره کارتیمی

رابطه انسجام و بهره وری از دوره کارتیمی:

در این جلسه به رابطه انسجام و بهره وری از دوره کارتیمی می پردازیم.

رابطه انسجام و بهره وری

رابطه انسجام و بهره وری:

انواع تعریفات انسجام:

 • شیمیدان: ممکن است آن را به عنوان ویژگی های یک مولکول به هم چسبیده تعریف کند.
 • طراح گرافیک: آن را به عنوان عناصر بصری که با هم ادغام می شوند و تصویر متعادلی را ارائه می کنند، تعریف می کند.
 • نویسنده: پیوند گرامری درون یک متن را عنوان می کند که معنای جمله را می سازد.
 • جامعه شناس: درجه ای که ابزار سیستم های اجتماعی را با آن می شناسد، تعریف می کند و احساس می کند که از آن حمایت می کند.

این 4 تعریف از آخرین فاکتور ما، یعنی فاکتور انسجام گروهی است.

این فاکتور ارتباط مستقیمی با بهره وری گروهی دارد.

انسجام گروه:

درصد جذابیت و تعهدی است که ما در اعضای گروه، فعالیت ها و اهداف گروه مشاهده می کنیم.

جذابیت و تعهد

 • جذابیت: ما نمی توانیم کمک کنیم ولی می توانیم چیزهایی را جذب کنیم. ما از چیزهایی که جذبشان می شویم، انرژی دریافت می کنیم.
 • تعهد: وقتی جذب گروهی می شویم نسبت به آن تعهد داریم و این تعهد نیاز به صرف انرژی دارد تا بتوانیم سیستم را به جلو حرکت دهیم.

اعضای گروه:

 • ممکن است شما به افراد گروهتان، بخاطر توانایی ها و یا شخصیت منحصربه فردشان جذب شده باشید.
 • تجربیات و یا حتی زمینه ی تخصص فرد و یا به خاطر شبکه های اجتماعی یا هر دو که با آن دسترسی دارید جذب افراد می شوید.

اهداف گروه:

اهداف را به چند قسمت تقسیم می کنیم

 • وظایف مهم و یا سختی اهداف
 • ارزش و ابعاد اخلاق خاص اهداف

تعاملات گروهی:

 • برای این مورد از یک استعاره شیمی استفاده می کنیم، ما شیمی شخصی و شیمی ساده داریم. تمام ایت اتفاقات به خاطر عناصر ترکیبی و جادویی اتفاق می افتد.

یکی از مهم ترین و گفتنی ترین موارد حس شوخ طبعی شخصی، شوخ طبعی گروهی و خلاقیت گروهی است.

به نظر می رسد این مورد خیلی گیج کننده است اما وقتی که اتفاق بیفتد، به همراهش هیجان و جذابیت زیادی دارد، چون شوخ طبعی و خلاقیت کمک می کند که ما وظیفه گرا باشیم و همچنین به بعد اجتماعی ماجرا نیز نگاه کنیم.

مدیریت اختلاف:

بیان می کنیم که چگونه در زمانی که اختلافات گروه مدیریت می شود، در همان حال بهره وری گروه افزایش می یابد.

زبان ها و اصطلاحات

 • اصطلاحاتی که درون کلمات و لطیفه ها قرار دارند، آشکار نیستند و به زبان آورده نمی شوند.
 • توسط افراد گروه مورد استفاده قرار می گیرند و تحقیقات نشان می دهد، همبستگی مستقیمی بین انسجام گروه و اصطلاحات مورد استفاده ی افراد وجود دارد.
 • همچنین هر چه بیشتر وارد زبان شویم، گروه انسجام بیشتری پیدا می کند.

عضویت در خبرنامه

از دیگران زودتر مطالب جدید را دریافت کنید
در خبرنامه‌ عضو شوید تا مطالب به‌روز مستقیم به شما ارسال شود

 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .