طراحی شغل و فرهنگ سازمانی

طراحی شغل و فرهنگ سازمانی

اغلب گفته می شود اگر شغلی را که عاشقش هستید پیدا کردید، هرگز نباید یک روز در زندگی خود کار کنید.

واقعا یک شغل ایده آل چه شرایطی دارد؟

شغل

و فضایی را ایجاد می کنند که درآن کارمندان شاد و پربازده هستند؟

ما اغلب می شنویم که سازمان ها یک فرهنگ قوی و مثبت دارند

اما این واقعا به چه معنی می باشد؟

چطور می توانیم آن را تقویت کنیم؟

در این ماژول می آموزیم که چگونه مشاغل و محیط می توانند ماموریت یک سازمان را پشتیبانی کنند و چگونه می توانیم محیط و شغلی بهینه برای کارکنان انتخاب کنیم.

عضویت در خبرنامه

از دیگران زودتر مطالب جدید را دریافت کنید
در خبرنامه‌ عضو شوید تا مطالب به‌روز مستقیم به شما ارسال شود

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .