نمودار تغییرات:

در این جلسه در مورد نمودار تغییرات صحبت خواهیم کرد.

این نمودار برای درک تفاوت فرآیندها و مراحل تغییر در عمل طراحی شده است.

نمودار تغییرات

نمودار تغییر چهار مرحله بسیار ویژه دارد:

شوک یا انکار:

اولین مرحله در این نمودار شوک یا انکاراست.

درواقع زمانی که شما برای اولین بار تغییری را در سازمان می شنوید، دچار تعجب می شوید و این سوال پیش می آید که چرا باید تغییر کنیم؟ حتی ممکن است انکار هم انجام شود.

در اینجا معمولا افراد به اخبار توجه می کنند و بهره وری این افراد کاهش پیدا می کند.

خشم ماتریس:

مرحله دوم خشم ماتریس است.

در این مرحله افراد متوجه می شوند در چه شرایطی هستند و می دانند تغییر چه چیزی است. اما آن ها ممکن است که تمایل به تغییر نداشته باشند. همچنین امکان دارد برای موقعیت و آینده ای که درن سازمان برای آن ها اتفاق می افتد بترسند. این زمان در هر نوع تغییری زمان خطر است و شما باید واقعا افراد را به خوبی مدیریت کنید.

نمودار تغییرات

پذیرش:

در این مرحله افراد تغییر را نپذیرفته اند و ممکن است که با تغییر ایجاد شده موافق نباشند اما آن را به خوبی درک کرده اند و می دانند که نیاز است خودشان را هم تغییر دهند.

در اینجا بهره وری، امیدواری و شادی افزایش و ترس افراد از بین می رود. در این مرحله ممکن است حتی تغییر مسیر نیز بدهند تا متوجه شوند که این تغییر لازم است.

تعهدات:

در این مرحله بهره وری بالاتر و بهتر از قبل از اینکه تغییر وجود داشته باشد، خواهد بود.

در این مرحله تغییر پذیرفته شده است و شما می توانید از مزایای این تغییر بهره برداری کنید.