هوش هیجانی EQ از سری دوره رفتار سازمانی

در این ویدیو قصد داریم هوش هیجانی EQ را از سری  دوره رفتارسازمانی بررسی کنیم. این سوال قطعا برای شما پیش آمده است ک چه زمانی می توانید در مورد هوش هیجانی بیشتر بیاموزید؟

هوش هیجانی

هوش هیجانی EQ:

دنیل گلدمن به عنوان پدر هوش هیجانی شناخته می شود و کتاب های زیادی در این زمینه نوشته است. کار با هوش هیجانی عنوان کتابی است که به شما پیشنهاد می کنیم.

در این کتاب می آموزید چگونه استرس را کاهش دهید؟چطور موقعیت ها و مردم را مطالعه کنید و چگونه محیط پیرامون خود را بهینه کنید؟

این تحقیق در مورد راهی که مردم در مورد عواطف در جهان فکر می کنند، صحبت می کند.

بررسی چند مثال:

در فرهنگ های مختلف تعبیر و تفسیر مختلف از عواطف را داریم. در چین گزارش احساسات مثبت و منفی افراد بسیار کمتر از مردم غرب است و همین طور شدت کمتری دارد. یا اینکه افرادی که علاقه دارند در وسط جاده بنشینند مخالف بسیار خوشحال یا بسیار بد بودن هستند.

تفسیر فرهنگ ها در اطراف جهان با هم تفاوت دارد. در برخی فرهنگ ها غیرت یک احساس بسیار مثبت است و در برخی دیگر فرهنگ ها احساسات منفی عملی تر و سازنده تر در نظر گرفته می شود.

غرور معمولا در جهان غرب یک احساس بسیار مثبت است اما در بسیاری از بخش های دیگر جهان مردم تمایل دارند بیشتر فروتن باشند و معتقد هستند تواضع مطلوب تر است.

حالت های مردم در اطراف جهان:

حالت ها نیز می توانند در اطراف جهان تغییر کنند. برخی از فرهنگ ها(فرانسه، ایتالیا و بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی) وقتی که صحبت می کنند، بسیار گویا و رسا است در حالی که در برخی فرهنگ های دیگر(اسکاندیناوی) وقتی که صحبت می کنند، تمایل کمتری به حرکت دست، ایما و اشاره و حالت چهره دارند.

ما نمی گوییم کدام درست یا غلط است. ما به تفاوت ها در سراسر جهان توجه می کنیم.