ویژگی های رهبرپایدار از دوره رهبری برای مهندس ها

ویژگی های رهبر پایدار از دوره رهبری برای مهندس ها:

در این ویدیو ویژگی های رهبر پایدار از دوره رهبری برای مهندس ها را بررسی می کنیم.

ویژگی های رهبر پایدار

ویژگی های رهبرپایدار:

به شایستگی توانایی ذهنی که برای پایداری نیاز است، می پردازیم:

رهبران پایدار دارای یک حس درونی قوی برای هدف خود هستند که تبدیل به حس هدف و ماموریت سازمان آن ها می شود، به این دلیل است که ما وقت زیادی را با هم برای توسعه منشور شخصی شما صرف کرده ایم. شما ماموریت خود را (چرا وجود دارید؟) و میراث خود را (چه چیزی می خواهید بسازید و از خود به جا بگذارید؟) مشخص می کنید.

ماموریت و میراث، عناصر هدف شما هستند.

رهبران پایدار به سمت دراز مدت گرایش دارند. در رهبری پایدار باید بلندمدت فکر کرد و کارهایی که در بلندمدت نتیجه می دهند انجام داد. همچنین آن ها را باید در برنامه سازمان قرار دهیم. آن ها یک انگیزه ذاتی برای رسیدن به ارکان توسعه پایدار مالی، عملکرد اجتماعی و محیط زیستی یا مردم سیاره و منفعت دارند، ما همه این جنبه ها را تحت عنوان توانایی ذهنی پایداری خلاصه می کنیم. هسته توانایی ذهنی پایداری حرکت از من (یعنی ارتقا منافع خود) به ما (انجام آنچه که برای همه سهام داران خوب است) می باشد.

عضویت در خبرنامه

از دیگران زودتر مطالب جدید را دریافت کنید
در خبرنامه‌ عضو شوید تا مطالب به‌روز مستقیم به شما ارسال شود

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .