چگونه چالش هایی را که در تصمیم گیری های بزرگ اتفاق می افتد، رفع می کنید؟

این وظیفه رهبر گروه است که بتواند به مشکلات غلبه کند و راه درستی برای تصمیم گیری و حل مشکلات پیدا کند.

در هنگام تصمیم گیری باید به مزیت ها و ضعف های سیستم خود آگاه بود.

همچنین عدم حمایت ذینفعان به عنوان دومین مشکل در این ویدیو مورد بررسی قرار می گیرد.

جهت مشاهده ویدیو اینجا کلیک نمایید.

چالش

Business people run on the arrows. Concept business competition vector illustration. Flat business cartoon, Speed, Togetherness, Office Team, Back view.