چه درکی از عوامل تاثیرگذار بر تصمیم هایتان دارید؟

ما به ادراک و عوامل تاثیرکذار بر تصمیماتمان دسترسی نداریم.

در این ویدیو آزمایشی را انجام خواهیم داد که درک انسان از عوامل تاثیرگذار بر تصمیمتان را نشان می دهد.

این ویدیو بخشی از دوره علم فکر کردن انسان به نام خودناشناسی می باشد.

برای مشاهده ویدیو اینجا کلیک نمایید.

ماژول رهبری