چگونه مدیر و رهبر بهتری باشیم؟

  • شما با دیدن این ویدیو می توانید با ابعاد کلی شخصیت ها آشنا شوید و با به کارگرفتن آن ها در سازمان خود مدیر و رهبر بهتری باشید.

  • شما در این ویدیو آموزش خواهید دید که شخصیت چه چیزی است؟

  • در این ویدیو می بینیم که شناخت شخصیت های متفاوت در سازمان چه مزایایی دارد؟

  • اگر می خواهید ارتباطی موثر با دیگران داشته باشید، توصیه می کنیم حتما این ویدیو را مشاهده بفرمایید.

برای مشاهده ویدیو اینجا کلیک نمایید.

مدیر