آیا انسان در ضمیرناخودآگاه حود نقش دارد؟

آیا انسان می تواند به طور آگاهانه عامل تعیین کننده رفتارهایش باشد؟

انسان در جامعه نیاز به همکاری و تعامل با دیگران دارد. زمانی که فردی در سازمانی قرار می گیرد، با توجه به هدفی که رهبر سازمان تعیین می کند، در همان راستا گام بر می دارد.

در این بین عوامل مختلفی روابط بین اعضا را تعیین می کند.

در ویدیوی زیر مشاهده خواهید کرد که چه عواملی در تعیین رفتارهای انسان تاثیرگذار است.

برای مشاهده ویدیو اینجا کلیک نمایید.

ضمیرناخودآگاه