آیا خودتان را رهبری کرده اید؟

همه ما فکر می کنیم رهبری خودمان کار بسیار ساده ای است اما در این ویدیو ثابت می شود که رهبری یک گروه نیز سخت تر است.

شما زمانی که خود را رهبری می کنید باید توانایی انگیزه دادن به خود را بلد باشید، باید با مشکلات غیرمنتظره کنار بیایید و …

حال اگر می خواهید بدانید چرا رهبری خود سخت تر است اینجا کلیک نمایید.

رهبری