استراتژی از دوره رهبری برای مهندس ها

استراتژی از دوره رهبری برای مهندس ها:

این ویدیو در مورد استراتژی از دوره رهبری برای مهندس ها می باشد.

استراتژِی

استراتژی:

مشاوران استراتژی، شرکت های جستجوی اجرایی، حسابداران که به آن ها مشاوره می دهند.

در واقع، توانایی کمک خواستن و پذیرش مشاوره یک شایستگی ضروری برای رهبران در این دنیای ساختار نیافته و مبهم است. این فقط برای شخصی که همه چیز را می داند، غیر ممکن است.

توصیه ما به شما: هیات مدیره خود را تعیین کنید.

در واقع، ممکن است چندین هیئت مدیره بسته به موضوعی که نیاز به مشاوره دارید، تعیین شود.

شما می توانید مشاورانی در سوالات زندگی داشته باشید مثل اعضای خانواده، دوستان و …

می توانید حمایت کنندگامی در کارتان داشته باشید، کسانی که به شما درباره مسائل مشاوره می دهند.

جریان تناسب اندام یا جریان ورزش به شما در تناسب اندام کمک می کنند.

در یک هیات مدیره، تمام اعضا یک دوره انتصاب معین دارند. این دوره زمانی است که در طول آن در هیئت مدیره حذفت می کنند.

اعضا بسته به این دوره ها به هیئت مدیره ملحق می شوند یا آن را ترک می کنند.

هیئت مدیره: دوره های هر یک از اعضا را تعریف کنید.

نکته مهم: سعی کنید مشاوران خود را با دقت انتخاب کنید و پیگیر آن ها باشید، اگر آن ها هنوز به توسعه شما اهمیت می دهند.

عضویت در خبرنامه

از دیگران زودتر مطالب جدید را دریافت کنید
در خبرنامه‌ عضو شوید تا مطالب به‌روز مستقیم به شما ارسال شود

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .