آیا شما می دانید انتخاب سخت به چه معناست؟

در این ویدیو که توسط سوریا رامکومار سهام دار کمپانی MCkinsey

و استیفان رودتس مدیرکامندان و توسعه دهنده حرفه ای کمپانی MCkinsey ارائه شده است به بیان مسئله انتخاب سخت می پردازیم.

برای اینکه انتخاب سخت را بهتر درک کنید اینجا کلیک کنید تا ویدیو مورد نظر خود را مشاهده کنید.

انتخاب سخت