تاثیر احساسات در سازمان چیست؟

هوش هیجانی و احساسات یکی از دلایلی است که می تواند باعث موفقیت یا عدم موفقیت شما در رهبری و پیشبرد اهداف سازمانی شود. اگر شما هم تمایل دارید تاثیر احساسات و هوش هیجانی را بر رهبری بدانید

توصیه می کنیم ویدیو احساسات از دوره رفتار سازمانی را مشاهده کنید.

برای مشاهده ویدیو اینجا کلیک نمایید.

تاثیر احساسات