جنبه های رهبری از دوره رهبری برای مهندس ها

جنبه های رهبری پایدار از دوره رهبری برای مهندس ها:

در این ویدیو به جنبه های رهبری از دوره رهبری برای مهندس ها می پردازیم.

جنبه های رهبری

به نقل از گوینده

تعریف رهبری از نظر من این است:

  • چه چیزی مرا از سود شخصی آگاه می کند یعنی ارزیابی منافه ذینفعان به جای استفاده از دیگران برای دستیابی فردی، مشاهده ذینفعان به معنای وسیع تر.

مثال:

نسل های آینده و داشتن یک مسیر دراز مدت، تمرکز بر روی اهداف بلند مدت و عدم بازدارندگی یا منحرف کردن از مسیر اصلی توسط فشار طرفین با اهداف متفاوت در همان زمان. شما باید از اینکه هیچ موفقیت دراز مدتی بدون تحویل کوتاه مدت وجود ندارد، آگاه باشید آنچه که “ارائه” نامیده می شود.

جنبه های رهبری پایدار:

  • ترکیبی از لغات حضور و احساس است.
  • احساس پتانسیل و هدف
  • احساس حضور در لحظه که این جنبه واقعا به تمرکز و رسیدن به بالاترین امکان کمک می کند.
  • نیاز به شجاعت:

در واقع شجاعت برای مقابله با مقاومت، شجاعت تصمیم گیری های سخت در شرایط نامعلوم همیشه آسان نیست.

  • صداقت:

برای رهبری که پایدار باشد یک رهبر در هر دو زندگی شخصی و حرفه ای خود باید صداقت و ارزش های اخلاقی نشان دهد که در این صورت سهام داران نیز به او اعتماد می کنند و به آن ها به عنوان سرمشق نگاه می کنند.

  • روشن فکری – باز بودن نسبت به ایده های جدید و اعتقادات دیگر سهام داران است و شفافیت دادن اخبار بد مانند اخبار خوب است، ارائه هر دو بازخورد مثبت و ضروری باعث رفتار خوبی در مردم می شود.

عضویت در خبرنامه

از دیگران زودتر مطالب جدید را دریافت کنید
در خبرنامه‌ عضو شوید تا مطالب به‌روز مستقیم به شما ارسال شود

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .