طراحی شغل و فرهنگ سازمانی

خلاصه ماژول طراحی شغل و فرهنگ سازمانی از دوره رفتارسازمانی:

در این ماژول ابتدا راجع به طراحی فرصت های شغلی صحبت کردیم.

شغل

زمانی که افراد کار می کنند تنها برای به دست آوردن پول نیست، بلکه برای جنبه اجتماعی و گذرمعاش نیز می باشد.

ما به عنوان رهبران یک سازمان باید مطمئن شویم که سازمان ما انعطاف پذیری لازم را دارد.

ما درباره پنج بعد بسیار ویژه صحبت کردیم که ابعاد مرکز شغلی نامیده می شوند.

تنوع، مهارت، ماهیت وظیفه، اهمیت وظیفه، استقلال و بازخورد از جمله این ابعاد می باشند.

این موارد را می توانیم با هم ترکیب کنیم و ترکیب فوق العاده ای برای بهبود شادی و روحیه درون سازمان فراهم کنیم.

ما با استفاده از چرخش شغلی، توسعه شغلی وغنی سازی شغلی می توانیم انعطاف پذیری را در سازمان ایجاد کنیم.

برای انعطاف پذیری بیشتر می توانیم به نظرات مختلف برای فراهم کردن این امر توجه کنیم مانند زمان تغییر پذیر، کاردر منزل و …

فرهنگ سازمانی:

در این ماژول سپس به سراغ فرهنگ سازمانی رفتیم.

فرهنگ سازمانی شامل ویژگی های مختلف آن سازمان می باشد.

این فرهنگ کمک می کند که چطور به سازمان نگاه کنیم.

بزرگ ترین تاثیر روی هر فرهنگ سازمانی فلسفه بنیان گذار آن است.

خیلی مهم است که فرهنگ سازمانی را پیش از ورود به آن سازمان مطالعه کنیم.

اصطلاحا تمامی مواردی که شما حس می کنید ایده ای در مورد آنچه که دراین سازمان اتفاق می افتد به شما می دهد.

هر چه ارزش های شخصی شما به ارزش های یک سازمان نزدیک تر باشد در شادی شما تاثیر گذار است.

عضویت در خبرنامه

از دیگران زودتر مطالب جدید را دریافت کنید
در خبرنامه‌ عضو شوید تا مطالب به‌روز مستقیم به شما ارسال شود

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .