رابطه رهبری با پیروان از دوره رهبری برای مهندس ها

رابطه رهبر با پیروان از دوره رهبری برای مهندس ها:

در این ویدیو رابطه رهبر با پیروان را از دوره رهبری برای مهندس ها بررسی می کنیم.

رابطه رهبر با زیردستان خود امری مهم است که باید به درستی بین او و پیروان برقرار باشد. هرم زیر اهمیت این موضوع را نشان می دهد.

رابطه رهبر با پیروان

رابطه سلسله مراتبی رهبر با پیروانش:

  • رهبر از بالا رهبری می کند و پیروان از پایین به رهبر نگاه کرده و پیروی می کنند که این در دنیای بسیار دینامیک و شبکه ای زیاد کاربرد ندارد.
  • راهی وجود ندارد که رهبران از تمام مسائل اتفاق افتاده در داخل و بیرون سازمان، آگاه شوند.
  • پیروان نیز نمی خواهند درباره کاری ک انجام می دهند چیز زیادی بگویند.
  • دیگر سهام داران نیز می خواهند تا در تصمیم گیری رهبر شرکت کنند.

در نتیجه رهبر باید به افراد خود تکیه کند و سهام داران کسب و کار خود را گسترده تر کنند و با آن ها در شرایط برابر شرکت کنند.

ویژگی های رهبران پایدار:

  1. مسیر افقی تری را اتخاذ می کنند.
  2. آن ها باید فرهنگ مردم را درک کنند.
  3. تنوع را بپذیرند.
  4. کارآمد باشند.
  5. روابط دراز مدت با سهام داران کلیدی از طریق گفتگو داشته باشند که منجر به نتیجه ملموس و مثبتی می شود.

عضویت در خبرنامه

از دیگران زودتر مطالب جدید را دریافت کنید
در خبرنامه‌ عضو شوید تا مطالب به‌روز مستقیم به شما ارسال شود

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .