رهبری از سری دوره رفتارسازمانی:

در این ویدیو مفهوم رهبری، ویژگی های رهبری و تفاوت رهبری و مدیریت را بیان خواهیم کرد.

این ویدیو مربوط به ماژول رهبری از سری جلسات دوره رفتارسازمانی می باشد.

تفاوت رهبری و مدیریت

مفهوم رهبری:

رهبری توانایی تحت تاثیر قرار دادن دیگران به منظور رسیدن به برخی اهداف ویژه است.

ویژگی رهبران:

 • آن ها تاثیر بسیار زیادی دارند و افراد زیادی هستند که از آن ها پیروی می کنند.
 • آن ها محرک هستند و برای اطرافیانشان الهام بخش هستند.
 • آن ها به دیگران کمک می کنند تا پتانسیل خودشان را کشف کنند.
 • احاطه شدن رهبران بزرگ توسط افراد قدرتمند
 • ثابت کردن برتری خود در مقابل اطرافیان رهبر، یکی از دلایل اصلی موفقیت رهبران است.
 • رهبران نوعی هدایت کننده هستند.
 • آن ها لحن خود را تنظیم می کنند، استانداردها را تنظیم می کنند که انتظار دارند دیگران آن ها را دنبال کنند.
 • بیشتر اوقات رهبران از خود گذشته هستند. آن ها می خواهند مطمئن شوند که کار خیر بزرگ تر و مهم تر از موفقیت شخصی آن هاست.

ارزیابی رهبران:

پیتر دروکر، پدر مدرن مدیریت بیان می کند تنها تعریف رهبر این است که کسی از او پیروی می کند.

حال تعریف را کمی گسترده تر می کنیم؛ به این ترتیب رهبران، تاثیر مهمی روی افکار، احساسات، یا رفتارهای تعداد قابل توجهی از افراد به صورت غیرمستقیم داند پس ابن فقط در مورد تاثیرگذاری مستقیم بر روی اطرافیان به منظور انجام کارها نیست بلکه تاثیر بر روی اطرافیان از لحاظ دانش آن ها یا علاقه آن ها به یک زمینه خاص می باشد.

به عنوان مثال رهبران هنر به شکل مستقیم بر روی افراد تاثیر نمی گذارند بلکه تاثیر غیرمستقیم بر روی افراد در سراسر جهان دارند.

تفاوت رهبری و مدیریت:

در ادامه تفاوت رهبری و مدیریت بیان شده است.

رهبران

 • رهبر به دنبال ارتقای پایداری هستند.
 • اجرای خوبی دارند.
 • دارای دورنمای خوب و اهداف بلندمدت هستند.
 • رهبران به دنبال تغییرات و بهبود در مسائل هستند.

مدیران

 • مدیران به حفظ موقعیت کنونی و متمرکز شدن بر روی آن علاقه مند هستند.
 • مدیران به تغییرات علاقه ندارند.
 • اگر بخواهید کاری را انجام دهید و آن را به مدیران ارائه دهید، آن کار را برای شما به خوبی انجام می دهند.

تفاوت ویژگی ها و مهارت های رهبران و مدیران تاثیرگذار:

یک مدیر خوب در اجرا، مدیریت پروژه ها، مدیریت افراد، تفکر درباره دستورالعمل ها، ضرب العجل ها و مانند آن خوب است، در حالی که رهبران شاید مجبوران باشند گاهی رویایی تر و خلاق تر باشند از این نظر که بگویند آیا ما کار درستی انجام می دهیم و در درستی کار خود تردید داشته باشند!

عضویت در خبرنامه

از دیگران زودتر مطالب جدید را دریافت کنید
در خبرنامه‌ عضو شوید تا مطالب به‌روز مستقیم به شما ارسال شود

 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .