طراحی سازمان(قسمت اول) از سری دوره رفتار سازمانی

طراحی سازمانی(قسمت اول)

در این ویدیو قصد داریم طراحی سازمانی را در 4 ساختار مورد بررسی قرار دهیم.

این ویدیو قسمت اول از طراحی سازمانی از بخش ساختار سازمانی و تغییر مدیریت از دوره رفتار سازمانی می باشد.

ساختارها را در سازمان به چهار گروه تقسیم می کنیم.

1- ساختار ساده

2- کاغذبازی یا بروکراسی

3- ماتریس

4- سازمان مدولار

طراحی سازمانی

ساختار ساده:

در ابتدا ساختار ساده را توضیح خواهیم داد.

به طور معمول یک ساختار ساده سطوح پایینی از تخصیص بر حسب دوایر را دارد. در واقع شما در یک ساختار ساده دپارتمان های جداگانه ای برای حسابداری، منابع انسانی، عملکردها و بازاریابی ندارید. بنابراین امکان دارد فردی چند نقش را بر عهده بگیرد و به همین دلیل با یک ساختار ساده، رسمی سازی پایینی وجود خواهد داشت.

شرکت های کوچک به سرعت رشد می کند و در محیط اطراف خودشان نفوذ گسترده تری دارند. در این سازمان پیاده سازی با ساختار ساده باعث می شود که نظارت بالاتری بر کارها وجود داشته باشد. به این معنی که احتمالا مدیرعامل هر فردی  که درون سازمان کار می کند، می شناسد. همچنین در این ساختار استقرار در مرکز یا تمرکززایی بالایی دارید. یعنی مدیرعامل یا تیم مدیریت اساسا بیشتر تصمیمات مهم را اتخاذ می کنند.

قدرت این سازمان این است که بسیار ساده است و بسیار سریع و انعطاف پذیر عمل می کند. بنابراین نسبت به نیازهای اطراف و نیازهای صنعت بسیار چابک عمل می کند. اما این ساختار یک مشکل نیز دارد. مشکل این است که برای پیشرفت و رشد شرکت مناسب نیست. یکی از مشکلاتی که اگر شما رسمی سازی پایین و استقرار در مرکز بالایی داشته باشید مدیرارشد باید تصمیمات زیادی را بگیرد. این امر برای زمانی که سازمان کوچک است مناسب است اما زمانی که سازمان بزرگ تر می شود، مدیران ارشد را دچار گیجی و آشفتگی می کند.

طراحی سازمانی

بروکراسی:

در اینجا نیاز به یک تغییر ساختار دیده می شود.

در مقابل ساختار ساده بروکراسی قرار دارد. در ساختار بروکراسی تخصصی شدن کار بسیار بالا است. هر فردی در وظیفه مخصوص به خودش بسیار خوب است. درواقع در این نوع ساختار سلسله مراتب وجود دارد و معمولا نمودار سازمانی بسیار بزرگی وجود دارد. در بروکراسی معمولا حیطه نظارت کوچک است و هر مدیر مراقب تعداد کمی از افراد است. در نهایت استقرار تمرکز و رسمی سازی در بروکراسی بالا است. در این نوع ساختار با توجه به وضع قوانین جدید رسمی سازی در طول زمان در بروکراسی افزایش می یابد.

مورد فوق العاده در بروکراسی این است که شما می توانید وظایف استاندارد شده زیادی را در حالت های مختلف انجام دهید. درواقع سازمان های بزرگ برای اینکه بتوانند کارها را سریع انجام دهند، تخصیص دوایر می شوند. هر چند نیمی از مشکلات دموکراسی این است که وقتی شما به یک اندازه معین برسید، هر دپارتمانی سعی می کند فرهنگ و راه خودش را در انجام دادن کارها داشته باشد و بنابراین اغلب بین واحد های مختلف مناقشاتی به وجود خواهد آمد.

عضویت در خبرنامه

از دیگران زودتر مطالب جدید را دریافت کنید
در خبرنامه‌ عضو شوید تا مطالب به‌روز مستقیم به شما ارسال شود

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .