قالب های رهبری

قالب های رهبری:

این قالب ها توسط بالمون و دیل مشخص شده است که درباره ی آن ها بحث خواهیم کرد.

 1. ساختاری
 2. منابع انسانی
 3. سیاسی
 4. نمادین

قالب های رهبری

قالب رهبر ساختاری:

 1. به یک سازمان به عنوان یک کارخانه یا ماشین نگاه می کند
 2. رهبر ساختاری تماما درباره قوانین، سیاست و مسیرهایی است که به کارمندانشان ارائه می دهند، آن ها به تمام آیتم ها و احتمالات فکر کرده اند.

رهبر منابع انسانی:

 1. در این قالب به یک سازمان به عنوان یک خانواده نگاه می کند.
 2. معمولا روابط و مسیرهایی که افراد با یکدیگر برهمکنش داشته باشند را تعیین می کند
 3. آن ها به جنبه های بین فردی بیشتر از جنبه های ساختاری از منظر رهبر ساختاری توجه می کنند.

قالب رهبر سیاسی:

 1. در این قالب رهبر کسی است که به سازمان به عنوان یک جنگل نگاه می کند.
 2. در این قالب رهبری بر پایه ی قدرت است و یک رهبر معمولا روی ساختن پایه های قدرتشان متمرکز است و زمانی که لازم باشد از آن ها استفاده می کند.

قالب رهبری نمادین:

 1. این رهبری تمایل دارد تا به جهان به عنوان یک معبد یا حتی تئاتر نگاه کند.
 2. آن ها معتقدند کارهای بزرگشان باعث الهام بخشیدن به افراد توسط القای نوعی فرهنگ و اخلاق کاری که مورد نیاز است، می شود.
 3. صحبت کردن با رهبران نمادین آسان است زیرا آن ها برای هر چیزی داستان خود را دارند.

نکات مثبت و منفی درون انواع مختلف رهبران:

ویژگی های یک رهبر ساختاری خوب:

 1. یک نمونه موثر آن، گاهی به صورت یک تحلیل گر یا یک آرشیتکت به نظر می رسد و یک رهبر ساختاری غیرموثر ممکن است گاهی به صورت یک فرد ظالم به نظر برسد؛ یعنی آن ها قوانین بسیار زیادی ارائه می دهند.
 2. آن ها بسیار سخت و محکم هستند ولی لزوما تاثیرگذار نیستند.
 3. آن ها معمولا در انجام تکلیف و آزمایشات خوب هستند.
 4. آن ها به وظایف خود تا زمانی ادامه می دهند که در آن موفق شوند.
 5. سیاست های مناسبی را دنبال می کنند.

ویژگی های یک رهبر منابع انسانی خوب:

 1. آن ها به عنوان یک رهبر خوب به صورت یک کاتالیست یا خدمتکار برای بقیه کارمندانش به نظر می رسد.
 2. همکاری در کارها برای رسیدن به هدف
 3. اعتماد به افراد در کارها بر اساس روابط قوی رهبران
 4. آن ها به سادگی در دسترس هستند.

رهبر منابع انسانی غیر موثر:

به گونه ای یک بار اضافی محسوب می شود زیرا در برخی موقعیت ها لازم است بجای نشستن و صحبت کردن کمی بیشتر هدایت کند و درباره یک موضوع در گروه گاهی بهتر است کمی بیشتر راهنمایی کند و کمی ساختاری عمل کند تا رهبری غیرموثر واقع نشود.

ویژگی های یک رهبر سیاسی خوب:

 1. آن ها به عنوان یک رهبر خوب به صورت وکیل مدافع همه به نظر می آیند.
 2. آن ها مذاکره کنندگان خوبی هستند.
 3. آن ها تمایل دارند بسیار عملگرا باشند و می دانند چطور کارها را انجام دهند.

رهبر سیاسی غیرموثر:

این رهبران می توانند گاهی به عنوان یک بدلکار یا حتی یک آدمکش یا قلدر به نظر برسند اگر آن ها از قدرتشان استفاده می کنند، یا از آن سواستفاده می کنند؛ ممکن است منفی به نظر برسند.

رهبران سیاسی بزرگ:

در ساختن اتصالات و پایه های قدرتشان یا قدرت اطلاعاتیشان قبل از اینکه واقعا لازم باشد، بسیار خوب است.

رهبران نمادین موثر:

نمونه های موثر آن ها تقریبا مانند یک پیامبر یا حتی یک شاعر به نظر می رسند.

مثال: یک رهبر نمادین موثر مانند مارتین لوترکینگ در سخنرانی خود تحت عنوان “من یک رویا دارم” گفت من خوشحالم که امروز با آنچه که در تاریخ به عنوان بزرگ ترین تظاهرات آزادی، در تاریخ ملت ما می گذرد، با شماهستیم و این بی نهایت نمادین است و این می تواند به انگیزه اطرافیان شما بیافزاید.

رهبران نمادین غیرموثر:

این رهبران می توانند گاهی به صورت متعصب هستند.

ویژگی اصلی آن ها تعصب احمقانه ای هست که دارند.

عضویت در خبرنامه

از دیگران زودتر مطالب جدید را دریافت کنید
در خبرنامه‌ عضو شوید تا مطالب به‌روز مستقیم به شما ارسال شود

 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .