دوره‌‌ی رهبری برای مهندس ها موضوع: محیط های تصمیم گیری و رهبری

از آنجایی که راهنمایی افراد یکی از چند وظیفه‌ی اصلی هر مدیری به شمار می‌رود،باید بتوانید به درک صحیحی از مفهوم آن برسید. شما رهبری را چگونه تعریف می‌کنید؟ به تعبیری ساده‌تر، رهبری به معنای هنر است! هنر نفوذ بر زیردستان به گونه‌ای که آن‌ها را ترغیب کند به صورت داوطلبانه فعالیت‌های از پیش تعیین شده‌ای را که در چارچوب اهداف شما هستند، با میل انجام دهند.

سبک غالب مدیریت یک رهبر به چه صورت است؟

رهبری یک سازمان به همان اندازه که می‌تواند ساده باشد، می‌تواند مفهوم سخت و پیچیده‌ای را نیز در بر بگیرد. اگر شما به عنوان رهبر در یک سلسله مراتب حضور داشته باشید و این سلسله مراتب را همچون یک هرم در نظر بگیرید، رهبر در رأس این هرم قرار دارید. بنابراین احتمالا کار چندان سختی نخواهید داشت چرا که عملکرد و رفتار دیگر افراد به تصمیم و دستور شما بستگی دارد. اما رهبران معمولا به سختی در سلسله مراتب عمل می‌کنند چرا که اغلب آن‌ها در شبکه‌ای حضور دارند که مشکلات و راه‌حل‌هایشان دائما در معرض تغییر قرار می‌گیرند. اما شبکه به چه معنا است؟ به طور کلی انسان در یک دنیای شبکه‌ای زندگی‌ می‌کند. شبکه به این معنا است که افراد متعددی اغلب با علایق مختلف وجود دارند. بنابراین رهبری کردن گروهی از افراد با علایق متفاوت کار چندان ساده‌ای به نظر نمی‌رسد.

رهبری ساده است، اگر دنیا پایدار باشد

در یک دنیای نسبتا پایدار تغییر چشمگیری در یک شبکه‌ی سازمانی به وجود نخواهد آمد. بنابراین انتظار می‌رود راه‌حل مشکلات نیز دستخوش تغییرات زیادی نشود. این همان عاملی است که رهبری در یک جهان پایدار را به عملی ساده‌ تبدیل می‌کند. اما دنیا دینامیک و پویا است، شبکه‌ها و سازمان‌ها ناگزیر تغییر خواهند کرد و اغلب تعریف جامع و صحیحی از مشکل وجود نخواهد داشت. رهبری یکی از وظایف اصلی مدیران قلمداد می‌شود در حالی که برخی صاحب نظران بر این عقیده‌اند که رهبری بسیار فراتر از مدیریت است. در این دوره قصد داریم به مفهوم کلی رهبری در شبکه بپردازیم.

عضویت در خبرنامه

از دیگران زودتر مطالب جدید را دریافت کنید
در خبرنامه‌ عضو شوید تا مطالب به‌روز مستقیم به شما ارسال شود

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .