دوره رفتارسازمانی

پاسخ به قدرت از دوره رفتارسازمانی:

در این ویدیو به بررسی پاسخ به قدرت از دوره رفتارسازمانی می پردازیم.

همچنین در ادامه بیان خواهیم کرد که هر کدام پاسخ به کدام قدرت است.

پاسخ به قدرت

پاسخ به قدرت:

سه راه برای پاسخ وجود دارد:

 1. متعهد باشید: تعهد به این معناست که شما آنچه را که فرد دیگری از شما خواسته است با تمام وجود و از صمیم قلب، انجام دهید.
 2. اطاعت کنید: اطاعت یعنی شما آنچه را که از شما خواسته شده، انجام می دهید اما شما آن را با حداقل کار اضافه انجام می دهید.
 3. مقاومت کنید: یعنی کاری را رد می کنید یا از انجام آنچه که از شما خواسته شده، طفره بروید.
 • حال به انواع مختلف قدرت توجه کنید، فکر می کنید کدام یک با احتمال بیشتری منجر به مقاومت می شوند؟

پاسخ: قدرت اجبار.

در واقع هیچکس دوست ندارد زور بشنود و مجبور به انجام کاری شود بنابراین، قدرت اجبار بیشترین احتمال را دارد که منجر به مقاومت شود.

 • قدرت پاداش و قدرت مشروع: منجر به اطاعت شوند، مادامی که پاداش ها پیوسته وجود داشته باشند.
 • و قدرت تخصص و مرجع: منجر به تعهد می شوند.

قدرت مشروعیت، پاداش و اجبار بیشترین کاربرد را در سازمان ها دارند:

زیرا آن ها آسان تر به کار می روند.

 • اگر شما یک مدیر باشید، آسان تر است که به افراد بگویید:
 • این کار را انجام بده و من به شما پاداش خواهم داد.
 • این کار را انجام نده چون اخراج می شوی.
 • این کار را انجام بده زیرا من رئیسم.

نکات مهم:

برای افرادی که متخصص نیستند، متخصص شدن در زمان کوتاه کاری بسیار دشوار است.

برای رسیدن به قدرت مرجع باید زمان زیادی صرف کرد تا به احترام و محبوبیت رسید.

 • نتیجه گیری:

قدرت اطلاعات به میزان اطلاعات شما بستگی دارد.

قدرت مشروع، پاداش و اجبار علی رغم تاثیر کمتر، در سازمان ها کاربرد بیشتری دارند؛ زیرا آسان تر به کار می روند.

عضویت در خبرنامه

از دیگران زودتر مطالب جدید را دریافت کنید
در خبرنامه‌ عضو شوید تا مطالب به‌روز مستقیم به شما ارسال شود

 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .