چرا باید برای تبلیغات فروش محصولات کودکان، والدین را در نظر بگیرید؟

چه نوع تبلیغاتی برای فروش محصولات کودکان مهم است؟

همانطور که می دانید کسب و کار های مربوط به کودکان بسیار سودآور است.

کرگر لاوسن بنیانگذار لباس های MORPH در مورد کسب و کار خود در زمینه های کودکان توضیح می دهد.

ما در این ویدیو دو چالش نوع تبلیغ و میزان شناخت نسبت به کودکان را بررسی می کنیم.

برای مشاهده ویدیو اینجا کلیک کنید

فروش