اختلاف در گروه ها از دوره کارتیمی

۱۴۰۰/۷/۶ ،۱۹:۴۳:۰۱ +۰۰:۰۰